ซื้อวัสดุคัดเลือกลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง กลบหลุมบ่อและเสริมผิวจราจร บ้านหัวทุ่ง หมู่ ๗ ซอย ๓ บ้านนายสุพัน ไชยเครื่อง ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
43

e-GP

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้