ซื้อวัสดุคัดเลือกลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง กลบหลุมบ่อปรับระดับ และเสริมจราจร บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๖ สายลูกรังบ้านแม่ยิ่ง-ห้วยตาแสงสายเก่า ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
40

e-GP

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้