ซื้อวัสดุคัดเลือกลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง กลบหลุมบ่อ และเสริมผิวจราจร บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 7 ถนนสายเรียบลำเหมืองทุ่งแพะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
38

e-GP

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้