ซื้อเสาสัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จำนวน ๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
25
แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้