จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำตะแกรงเหล็กและฝารางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๑ หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
36
แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้