สินค้าท้องถิ่น

0
13371

ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

หมวกคาวบอย

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

จัดอยู่ในกลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผลิตได้จำนวนน้อย เพราะมีขั้นตอนและกระบวนการผลิตยากและซับซ้อนเป็นงานหัตถกรรมประณีตศิลป์มีเอกลักษณ์ของสินค้าแต่ละชิ้นและผลิตจำหน่ายให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

๑.จดทะเบียนการค้าปี ๒๕๔๗
๒. ใบประกาศรับรองของอุตสาหกรรมจังหวัด
๓. ใบประกาศการประกวด OTOP ปี ๒๕๕๓ ระดับ ๔ ดาว

หมวกคาวบอย
หมวกคาวบอย * * * *

 

กระเป๋าหนังวัวแท้
กระเป๋าหนังวัวแท้

เข็มขัดหนังวัวแท้
เข็มขัดหนังวัวแท้

หมวกคาวบอยหนังแท้
หมวกคาวบอยหนังแท้

ซองมีดหนังแท้ดุนลาย (พร้อมมีด)
ซองมีดหนังแท้ดุนลาย (พร้อมมีด) * * * *

หมวกคาวบอยหนังแท้
หมวกคาวบอยหนังแท้

หมวกคาวบอยหนังแท้
หมวกคาวบอยหนังแท้ * * * *

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ฝีมือ แรงงาน มาจากคนในชุมชนแท้จริง สู่ลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันเหมือนญาติพี่น้อง มีการรวมกลุ่มเตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้ สร้างความเข้าใจกันในการพัฒนาภูมิปัญญา

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
ที่อยู่ ๖๓/๒ 6 – ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๕๒๑๙๐
โทร. ๐-๘๙-๙๙๙-๖๗๒๓

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายชุมพล ทวีวัฒน์
ที่อยู่ ๖๓/๒ 6 – ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๕๒๑๙๐
โทร. ๐-๘๙-๙๙๙-๖๗๒๓

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

เลขที่ ๖๓/๒ ม. ๖ ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร ๕๒๑๙๐ และงานแสดง OTOP เมืองทองธานี และงานสำคัญของจังหวัดลำปาง

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้