คณะผู้บริหาร

0
13893
คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายสุริยา ตาสุวรรณ์ นายก อบต., นายสงัด เมืองยิ่ง รองนายก อบต., นายจักรพงษ์ วงศ์คำ รองนายก อบต. และ นายสมเกียรติ ทองคำ เลขานุการนายก อบต.
แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้