หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.56) พ.ศ.2565 และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งฯ (ฉ.4) พ.ศ.2565

Leave A Reply

Your email address will not be published.