ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา บริเวณบ้านล้อง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
84

e-GP

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้