รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม

0
277

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห

นองหล่ม

แบ่งปัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้