วันอาทิตย์, เมษายน 18, 2021
นายสุริยา ตาสุวรรณ์ นายก อบต.หนองหล่ม
ปลัดธนบูลย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ่านทั้งหมด)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม ได้เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนโดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่มค่ะ

ภาษีป้าย ยื่นแบบภาษีป้าย ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564 และผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งให้มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถมาชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-GP (อ่านทั้งหมด)

QR Code Facebook:อบต.หนองหล่ม

qrcodepng

คู่มือประชาชน