วันอาทิตย์, มีนาคม 7, 2021
นายสุริยา ตาสุวรรณ์ นายก อบต.หนองหล่ม
ปลัดธนบูลย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ่านทั้งหมด)

ภาษีป้าย ยื่นแบบภาษีป้าย ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564 และผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งให้มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถมาชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ e-GP (อ่านทั้งหมด)

QR Code Facebook:อบต.หนองหล่ม

qrcodepng

คู่มือประชาชน